fbpx

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 1. Mô tả công việc
 2. Quản lý, điều hành chung hoạt động của Phòng DVKH;
 3. Xây dựng các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu hoạt động dịch vụ khách hàng phù hợp và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của Phòng DVKH
 4. Giám sát hiệu quả việc hợp tác với đối tác, khách hàng và giải quyết những vấn đề, khiếu nại phát sinh với đối tác, khách hàng trong thời gian hợp tác.
 5. Chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh, chính sách chăm sóc đối tác, khách hàng;
 6. Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện
 7. Xây dựng các chính sách, quy chế, quy định và quy trình phục vụ cho công tác chăm sóc đối tác, khách hàng.
 8. Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng, trực tiếp triển khai kế hoạch.
 9. Xây dựng định hướng chiến lược, chính sách về hợp tác.
 10. Hoạch định, xây dựng định biên nhân sự cho Phòng DVKH;
 11. Phối hợp và hỗ trợ các phòng/ ban trong PGT Group thực hiện mục tiêu của PGT Group đề ra.
 12. Thực hiện một số công việc khác do Ban Tổng giám đốc phân công.
 13. Yêu cầu công việc
 14. Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, Luật hoặc các ngành liên quan
 15. Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các Resort, khách sạn cao cấp, công ty kinh doanh bất động sản.
 16. Có kỹ năng lắng nghe, nắm bắt tâm lý con người
 17. Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề
 18. Kỹ năng phân tích, đánh giá, dự báo
 19. Thành thạo vi tính văn phòng
 20. Anh văn giao tiếp.
Nộp đơn

Các tin khác