fbpx

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC (KINH DOANH – MARKETING)

I. Mô tả công việc
­ – Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về hoạt động của Khối Kinh doanh PGT Group.
­ – Xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược markting sản phẩm, chiến lược truyền thông và phát triển thương hiệu, kế hoạch chăm sóc khách hàng.
­ – Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả kinh doanh của toàn Công ty, đảm bảo đạt chỉ tiêu đặt ra theo từng dự án, từng giai đoạn và theo năm, trước Ban Tổng Giám đốc.
­ – Điều hành toàn bộ Khối Kinh doanh của PGT Group
­ – Thiết lập mô hình, nhân sự của các phòng kinh doanh, marketing, dịch vụ khách hàng.
­ – Tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng, chuyên môn cho đội ngũ sale và quản lý kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng…
­ – Xây dựng các cơ chế hoạt động, ngân sách hoạt động phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, marketing, phát triển thương hiệu của PGT Group.
­ – Triển khai, giám sát, hiệu chỉnh các kế hoạch phù hợp với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Marketing phù hợp
­ – Xây dựng, triển khai, và giám sát kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Marketing, chăm sóc khách hàng cho dự án theo từng giai đoạn
­ – Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm

II. Yêu cầu công việc
­ – Tốt nghiệp đại học các ngành về kinh tế, kinh doanh, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan
­ – Ít nhất 05 năm kinh nghiệm đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản, bất động sản nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp
­ – Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai thành công các chiến lược kinh doanh
­ – Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức quản lý
­ – Kỹ năng marketing, kinh doanh
­ – Kỹ năng giao tiếp, đàm phán
­ – Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

Nộp đơn

Các tin khác