fbpx

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

I . Mô tả công việc

 1. 1 Thực hiện tiếp nhận và tư vấn cho lãnh đạo về công tác thiết kế của dự án:

– Tổ chức tiếp nhận và tư vấn cho lãnh đạo về các yêu cầu thiết kế.

– Trực tiếp làm việc với các tư vấn thiết kế, các đối tác xây dựng của công ty về các nội dung liên quan đến việc thiết kế.

 1. 2 Theo dõi việc tổ chức thực hiện công tác thiết kế dự án:

– Phân công, tố chức thực hiện, theo dõi quá trình thiết kế từ thời điểm thiết kế ý tưởng cho đến khi hoàn tất việc trình lãnh đạo duyệt các hồ sơ thiết kế chuẩn bị cho triển khai thi công.

– Lập kế hoạch và tiến độ thực hiện thiết kế công trình được giao qua các giai đoạn: sơ phác, chỉnh sửa, thiết kế KTTC, TKCS.

– Thống nhất phương án thiết kế với các tư vấn thiết kế sau khi có ý kiến của Ban Tổng Giám đốc

– Giao nhiệm vụ, tiến độ cho các tư vấn thiết kế để triển khai, theo dõi và báo cáo kết quả.

– Theo dõi, đánh giá, phản biện và điều chỉnh kế hoạch – phương án thiết kế.

 1. 3 Kiểm tra hồ sơ thiết kế dự án:

– Theo dõi quá trình triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các tư vấn thiết kế

– Phối hợp với các bộ phận (kiến trúc, kết cấu, M&E, dự toán…)  kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ thiết kế.

– Yêu cầu các tư vấn thiết kế bổ sung các chi tiết thiếu sót hoặc bất hợp lý trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

– Tập hợp hồ sơ thiết kế từng phần, hạng mục, tổng hợp thành bộ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh.

– Kiểm tra và ký duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật trước khi trình Giám Đốc Ban Xây dựng, Ban Tổng Giám đốc ký duyệt, phát hành.

 1. 4 Tham mưu:

– Tham mưu cho Phòng Xây Dựng, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý tổ chức công tác thiết kế

 1. 5 Công việc khác:

– Liên hệ với cơ quan bên ngoài (hội kiến trúc sư, đối tác, nhà thầu …) để giải quyết các công việc thuộc chức năng của phòng

– Tham gia công tác kiểm soát, phản biện chất lượng hồ sơ thiết kế, hợp tác đầu tư

– Kiểm tra năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế Tham gia dự án.

 

II Yêu cầu công việc

 1. -Nam / nữ tuổi từ 28-40
 2. -Tốt nghiệp Đại học kiến trúc/chuyên ngành Kiến trúc (Có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, ).
 3. -Có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý thiết kế: Kiến thức: liên quan đến lĩnh vực thiết kế xây dựng.
 4. -Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch

định, tham mưu…

 1. -Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai
 2. -Kỹ năng tổ chức và phân công công việc.
Nộp đơn

Các tin khác