fbpx

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN

  1. 1.Mô tả công việc

a. Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án từ bước xin dự án đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng:

–     Xin chủ trương chấp thuận dự án đầu tư.

–     Lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ

–     Trình duyệt quy hoạch, trình duyệt dự án đầu tư

–     Trình duyệt hồ sơ hoàn công công trình,…

b. Xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thanh đưa vào sử dụng.

c. Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án (báo cáo tiến độ dự án theo bang timeline hàng tuần, hàng tháng cho Giám đốc Đầu tư và Ban lãnh đạo).

d. Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đảm bảo dự án đúng tiến độ.

e. Liên hệ làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác có liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.

f. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đầu tư và Ban lãnh đạo về tính chính xác, đầy đủ, phù hợp theo quy định đối với các công việc theo nhiệm vụ được giao. Trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ BGĐ.

g. Soạn thảo, hoặc chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các loại văn bản triển khai xin thực hiện dự án.

h. Kiểm soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ Pháp lý dự án.

i. Cập nhật thông tin chính sách, quy định của chính phủ về quản lý đất đai, xây dựng và báo cáo chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc.

j. Duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức nhà nước theo sự chỉ đạo của GĐ Khối Đầu tư

k. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp

2. Yêu cầu công việc

-Am hiểu luật xây dựng, luật đất đai, đọc bản đồ, chuyên thực hiện các quy trình liên quan đến pháp lý dự án.

-Khả năng quản lý, giải quyết vần đề

-Khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng nhà nước

-Hiểu biết pháp luật và có khả năng tư vấn

-Kinh nghiệm quản lý nhân sự ( 05 người trở lên)

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên Quan: luật, xây dựng, Quản lý dự án…

-Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên

Nộp đơn

Các tin khác