fbpx

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

1.MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Khảo sát, nghiên cứu, lập kế hoạch, lập dự án đầu tư về thủ tục pháp lý đầu tư dự án.

– Nắm vững quy trình thực hiện đầu tư, bắt đầu từ tổng hợp thông tin dự án đến khi được Cấp Giấy phép xây dựng và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất

– Phối hợp pháp lý đầu tư để cùng hỗ trợ phối hợp: thủ tục xin chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư, thu hồi giao đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), thẩm duyệt TKCS, TK PCCC, TKBVTC, cấp phép xây dựng và cấp Giấy CN QSDĐ.

– Tham mưu, đầu mối triển khai công tác nghiên cứu thị trường, tài chính đầu tư và pháp lý đầu tư dự án;

– Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty xác lập mô hình kinh doanh có hiệu quả;

– Chủ trì công tác lập kế hoạch tổng thể đầu tư dự án và đề xuất đầu tư dự án;

– Theo dõi, đánh giá, chuẩn bị pháp lý đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư;

– Tìm kiếm kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư các dự án đầu tư của công ty;

– Tham gia cho ý kiến vào quá trình thiết kế, lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch marketing, bán hàng nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư;

– Chủ trì công tác làm việc với các cơ quan, Sở ban ngành nhằm hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ tiến trình phát triển dự án;

– Trực tiếp triển khai các công việc liên quan đến đầu tư dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư;

– Kiểm tra, theo dõi, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế, dự toán phù hợp với thực tế triển khai dự án và các quy định hiện hành.

– Có kinh nghiệm tham gia đàm phán và kiểm soát các hợp đồng tư vấn.

– Tham gia tìm kiếm cơ hội đầu tư.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

2.YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Giới tính: Nam/Nữ

– Độ tuổi: từ 30 tuổi trở lên

– Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên – Chuyên ngành Kiến trúc – Kinh tế xây dựng – các ngành nghề liên quan…

– Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm phát triển dự án; là chuyên viên, phó ban Ban Đầu tư dự án của những công ty và tập đoàn về Bất động sản lớn.

– Đã từng thực hiện loại hình Dự án về Bất động sản : Chủ trương đầu tư, đâu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư và BT.

– Kiến thức: Có kiến thức tổng hợp về đầu tư tài chính/kinh doanh dự án; Kiến thức chuyên môn sâu về đầu tư bất động sản;

– Kỹ năng/khả năng: Có khả năng thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo; khả năng hoạch định, lên kế hoạch, sắp xếp công việc; kỹ năng quản lý nhân sự trực thuộc;

– Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc;

– Thường xuyên đi công tác.

– Biết đọc bản vẽ và sử dụng các phần mềm văn phòng, autocad, project;

– Nắm vững về luật Đầu tư dự án, các Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành….

– Nắm vững quy trình lập kế hoạch về thủ tục pháp lý, triển khai thực hiện dự án.

– Ngoại hình khá, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo

– Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Nộp đơn

Các tin khác