fbpx
:

Tin tức

PGT Group được thông qua chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án lớn tại Quảng Nam

Trong chương trình làm việc tại kỳ họp chuyên đề thứ 15, khóa IX diễn ra vào ngày 21-22/4/2020, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án ở Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Trong đó chủ đầu tư PGT Group có 2 dự án được thông qua với tổng diện tích gần 25ha.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 01 dự án khu đô thị tại thành phố Tam Kỳ và 14 dự án khu đô thị, khu dân cư tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (các dự án có diện tích trên 10 ha) là phù hợp theo quy định của Nghị định 99/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó 14 dự án khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc gồm có: Dự án Khu đô thị Mỹ Gia, Dự án Khu đô thị dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò, Dự án Khu đô thị Nam Ngọc, Dự án Khu độ thi 7B mở rộng, Dự án Khu đô thị số 9 mở rộng, Dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh và Bách Thành Vinh mở rộng, Dự án Khu đô thị Rose, Dự án Khu đô thị Lam, Dự án Khu đô thị An Nam, Dự án Khu đô thị Tân Khang, Dự án Khu đô thị Smart City, Dự án Khu đô thị Phúc Viên, Dự án Home Land Paradise Village. Trong đó có 06 dự án thực hiện thủ tục đầu tư trong giai đoạn Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về ban hành quy chế khu đô thị mới, nhưng chưa được quyết định đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (trong đó có nội dung giao chủ đầu tư); 08 dự án thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị, đã được UBND tỉnh có quyết định giao chủ đầu tư.

 

Việc thông qua Chấp thuận chủ trương đầu tư là gỡ “nút thắt” cho nhiều dự án lớn tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Do sự tác động bởi nhiều yếu tố, đồng thời sự thay đổi của các chính sách pháp luật, thị trường bất động sản, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng… đã gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư. Tại cuộc họp, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 14 dự án về địa điểm, quy mô, cơ cấu sử dụng đất, dự kiến tổng mức đầu tư, tiến độ thời gian hoàn thành dự án.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo thẩm quyền, làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án, góp phần sớm hoàn thành các dự án tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc theo quy hoạch trong thời gian đến.

Dự án Khu đô thị Mỹ Gia đã triển khai thi công và hoàn thành nhiều hạng mục

Tại kỳ họp, chủ đầu tư PGT Group cũng được thông qua chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án là  Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò có diện tích 14 ha, vốn đầu tư 115 tỉ đồng và Khu đô thị Mỹ Gia diện tích 10,81 ha, vốn đầu tư 58,5 tỉ đồng. Đại diện chủ đầu tư PGT Group cũng cho biết, dự án Khu đô thị Mỹ Gia đã được triển khai giải phóng mặt bằng, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xây dựng cơ sở hạ tầng…. Riêng dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò đang được gấp rút hoàn thiện các thủ tục và sẽ triển khai trong thời gian đến.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đây là cơ sở để chủ đầu tư các dự án nêu trên triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo, như: bổ sung kế hoạch sử dụng đất, giao đất, đánh giá tác động môi trường, xác định mức thu tiền sử dụng đất và các thủ tục về xây dựng còn lại của dự án…

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan, thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó lưu ý một số nội dung sau: Đối với các dự án tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc: Kiểm tra thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá năng lực nhà đầu tư, đảm bảo về năng lực thực sự để thực hiện dự án; phải hoàn chỉnh khớp nối quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu (1/2000) các giai đoạn I, II, III tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (phạm vi ranh giới, hệ thống hạ tầng giao thông, thoát nước mưa, nước thải; khớp nối hạ tầng kỹ thuật với khu  dân cư hiện hữu,…); đảm bảo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng, tỉ lệ đất cây xanh, công trình công cộng; đánh giá tác động môi trường. Đối với dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2): Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, xây dựng, đất đai… Trong đó, chú trọng công tác theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện dự án, huy động vốn; quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, chuyển nhượng dự án trái phép, và đúng quy trình./.

Các tin khác