fbpx
:

Tin tức

Thông báo: Tiếp tục tạm ngưng sang nhượng Dự án KĐT Mỹ Gia

Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh vừa ra Thông báo số 51/TB-PGT, ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện chính sách tạm ngưng sang nhượng các sản phẩm tại Dự án KĐT Mỹ Gia. Thời gian tạm ngưng dự kiến đến tháng 10/2019, nhằm phục công tác kiểm tra, rà soát để thực hiện đúng quy trình và đảm bảo hoàn tất giấy chứng nhận QSDĐ.

Ngày 02/1/2019 Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh đã có thông báo số 01/PGT, về việc tạm ngưng sang nhượng đối với các sản phẩm tại Dự án KĐT Mỹ Gia để phục vụ công tác kiểm tra, rà soát của UBND tỉnh Quảng Nam, thời hạn tạm ngưng sang nhượng đến hết ngày 31/3/2019.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình một số dự án tại khu vực Điện Nam – Điện Ngọc phát sinh những diễn biến phức tạp cũng như việc kiểm tra, rà soát kéo dài hơn so với dự kiến. Cơ quan nhà nước cũng đang tiến hành xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất, trong đó có dựa trên giá đất thị trường trong cơ sở dữ liệu về đất đai và giá đất đã giao dịch thành công trên thị trường do người chuyển nhượng hoặc người được chuyển nhượng  quyền sử dụng đất cung cấp thông tin qua phỏng vấn trực tiếp.

  1.  Thông báo số 51/TB-PGT, ngày 14/3/2019 thay thế cho TB số 01/PGT, ngày 02/1/2019,
  2. có hiệu lực kể từ ngày ký và đến khi có văn bản khác thay thế.

Do đó, để tránh ảnh hưởng của biến động giá thị trường cũng như kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục, dự án Khu đô thị Mỹ Gia, Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh kính thông báo đến quý khách hàng về việc tiếp tục tạm ngưng sang nhượng các sản phẩm tại Dự án KĐT Mỹ Gia. Thời gian tạm ngưng dự kiến đến thời điểm công chứng (tháng 10/2019) hoặc sẽ sớm hơn. Công ty sẽ thông báo đến khách hàng bằng văn bản.

Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh kính thông báo và rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của quý khách hàng!

BBT

Các tin khác