fbpx

TRƯỞNG BỘ PHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mô tả công việc

* Xây dựng hệ thống quản lý công tác an toàn lao động-vệ sinh môi trường:
– Xây dựng các nội quy, quy chế, các nguyên tắc để quản lý an toàn lao động – vệ sinh môi trường cho con người và máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn, quy định của nhà nước;
– Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động;
– Xây dựng các kế hoạch huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Xây dựng các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công trường;
– Tổ chức bộ máy và phân rõ trách nghiệm và quyền hạng của từng vị trí;
– Xây dựng các chính sách khen thưởng và kỷ luật cho từng vị trí tham gia lao động, vệ sinh lao động;
– Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý của Nhà nước để cải tiến chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động.
* Kiểm tra việc thực hiện:
– Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức các phong trào mọi người thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động trên công trường
– Thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận các chương trình an toàn và vệ sinh lao động, rút kinh nghiệm giữa các công trình với nhau, và cập nhật ý kiến để cải tiến;
– Có kế hoạch giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các công trường để có biện pháp khắc phục những tồn tại;
– Đề xuất với Ban giám đốc việc thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư và các hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Khen thưởng cho cá nhân, bộ phận công trường thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Xử lý kỷ luật các cá nhân, bộ phận công trường không chấp hành tốt các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Điều tra và tổng hợp những tình huống và nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, từ đó rút ra những biện pháp phòng ngừa.
* Giải quyết sự cố:
– Khi có tai nạn xảy ra thì phải điều tra, khai báo chính xác cho Ban giám đốc công ty và các cơ quan chức năng;
– Phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân của sự cố;
– Phối hợp với Ban giám đốc công ty giải quyết hậu quả của sự cố.
* Các trách nhiệm khác:
– Phối hợp các cơ chức năng trong việc kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động trên công trường;
– Phải đảm bảo cho người tham gia lao động có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động trong mọi điều kiện làm việc theo quy định của Nhà nước;
– Thực hiện thống kê và báo cáo định kỳ cho Ban giám đốc công ty;
– Phối hợp các ý kiến của công nhân và các an toàn viên nhờ đó phòng ngừa một cách có hiệu quả những tai nạn có thể xảy ra và cải thiện tốt điều kiện làm việc trên công trường;
– Điều tra và thống kê các vụ tai nạn lao động;

Yêu cầu công việc

– Chứng chỉ ATLĐ nhóm 2, ISO 45001
– Có kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực về An toàn lao động và các lĩnh vực có liên quan
– Chuyên ngành: ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Kinh tế và các ngành có liên quan.
– Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực cao, bao quát hiện trường tốt. Khả năng làm việc độc lập, làm việc phối hợp nhóm.
– Có khả năng tổng hợp, phân tích, xử lý tình huống tốt.
– Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
– Kỹ năng quản lý
– Kỹ năng đàm phán và thương lượng tốt
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hoặc các văn bằng tương đương
– Tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn về an toàn động, vệ sinh môi trường
– Am hiểu quy định của Nhà nước về công tác ATLĐ-VSMT.
– Có kinh nghiệm thực tế trên 5 năm về quản lý an toàn lao động.
– Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiếp tốt / Thông thạo các phần mềm chuyên ngành.

Nộp đơn

Các tin khác