fbpx

TRƯỞNG PHÒNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 1. Mô tả công việc:
 2. – Quản lý, giám sát, thực hiện công việc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB;
 3. – Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương và người dân trong công tác GPMB;
 4. – Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi công việc và đề xuất phương án giải quyết hiệu quả;
 5. – Lập dự toán kinh phí bồi thường Dự án, lập kế hoạch việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…;
 6. – Kết hợp với Ban GPMB địa phương xây dựng phương án GPMB, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 7. – Cập nhật thường xuyên các văn bản luật, nghị định, quyết định, giá đất khu vực…liên quan đến công việc;
 8. – Xây dựng bộ máy nhân sự để đảm bảo hoàn thành công việc theo kế hoạch công việc Ban lãnh đạo giao;
 9. – Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của cấp trên.
 10. Yêu cầu công việc
 11. – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Luật, Xây dựng, Kinh tế, Quản lý đất đai…;
 12. – Có kinh nghiệm quản lý trong công tác GPMB ít nhất 03 năm;
 13. – Am hiểu về Luật đất đai, các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng;
 14. – Am hiểu trình tự, thủ tục pháp lý và nắm rõ các cơ chế chính sách của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng;
 15. – Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục … và tổ chức công việc;
 16. – Phẩm chất: Trung thực, cẩn trọng và trách nhiệm.
Nộp đơn

Các tin khác