fbpx

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

I. Mô tả công việc

  1. Quản trị và điều hành công việc của phòng Tài chính

Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện;

Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng;

Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.

2. Tham mưu BLĐ các vấn đề liên quan đến công tác tài chính

Tham mưu Ban lãnh đạo về công tác quản lý tài chính, thông tin kinh tế liên quan đến quản lý tài chính, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và an toàn sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh;

Tham mưu Ban lãnh đạo về mô hình tài chính phù hợp với từng công ty thành viên;

Tham mưu các vấn đề khác liên quan đến công tác tài chính, chiến lược ngân sách.

3. Chủ trì việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính toàn tập đoàn

Chịu trách nhiệm trong công tác lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính từng đơn vị thành viên và toàn tập đoàn. Tổ chức triển khai và giám sát kế hoạch tài chính đã được phê duyệt;

Xây dựng và thực hiện báo cáo quản trị tài chính hàng kỳ;

Phối hợp P.Nhân sự, P.Kế toán xây dựng và hoàn thiện quy chế lương thưởng toàn tập đoàn; xây dựng phương thức chi trả lương nhân viên toàn tập đoàn đảm bảo lợi ích tối đa cho DN và người lao động;

Xây dựng và kiểm soát thực hiện quy chế hoa hồng, chỉ tiêu kinh doanh cho khối kinh doanh;

Xây dựng và kiểm soát thực hiện phương án phân phối lợi nhuận hàng kỳ của toàn tập đoàn và từng công ty thành viên đảm bảo việc xoay vòng vốn hiệu quả nhất;

Theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra các công cụ quản trị, dự báo rủi ro tài chính.

4. Thực hiện và kiểm tra thực hiện công tác phân tích Tài chính, thẩm định tài chính trong đầu tư dự án

Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả về tài chính các dự án/ kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế;

Theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện đầu tư dự án, bao gồm tiến độ dòng tiền cho dự án đuầ tư;

Phối hợp Ban Phát triển Kinh doanh xây dựng chính sách bán hàng, chính sách chiết khấu, chính sách kinh doanh đối với từng dự án đầu tư;

Xây dựng giá bán sản phẩm/dịch vụ;

Tính toán hiệu quả đầu tư đang thực hiện, dự kiến mức lợi nhuận kế hoạch đầu tư dự án, cảnh báo các mức chi tiêu đầu tư ngoài kế hoạch.

5. Huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh và đầu tư

Thiết lập và duy trì các mối liên hệ mật thiết với ngân hàng đầu tư, các nhà phân tích tài chính và các cổ đông. Làm việc với tổ chức tài chính ngân hàng về những vấn đề liên quan đến vốn của Công ty;

Quản lý các thỏa thuận ngân hàng và thỏa thuận vay vốn và duy trì các nguồn vốn thích hợp cho các khoản vay hiện tại của công ty từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức cho vay khác;

Theo dõi và kiểm soát tình hình trả gốc, lãi suất các khoản vay của ngân hàng để có định hướng phù hợp;

Xây dựng phương án thu xếp vốn vay, vốn phát hành trái phiếu, vốn lưu động cho các dự án, công ty thành viên. Đề xuất kế hoạch Phân bổ và sử dụng nguồn vốn hợp lý theo nhu cầu kinh doanh và đầu tư;

Xây dựng chiến lược và kế hoạch IPO và niêm yết; liên hệ đối tác và chủ trì thực hiện;

Cảnh báo rủi ro tài chính do thị trường tài chính biến động, thay đổi chính sách của thị trường tiền tệ… ảnh hưởng tới tài chính Tập đoàn.

6. Kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của công ty, tối đa hóa hiệu quả sử dụng tài sản

Kiểm soát sự luân chuyển của dòng tiền trong công ty;

Quản lý chi tiêu nội bộ dựa trên Ngân sách phân bổ cho từng hạng mục;

Giám sát toàn bộ ngân sách, tính toán các tỷ số tài chính, và so sánh hiệu suất thực tế của công ty với ngân sách;

Có ý kiến tham mưu và theo dõi quá trình thực hiện việc sử dụng ngân sách cho từng hạng mục công việc, dự án của toàn tập đoàn;

Phối hợp P.kế toán và P.HCTH kiểm kê tài sản lớn định kỳ, báo cáo tình hình thế chấp, cầm cố tài sản tại các TCTD.

7. Tham gia Ban điều hành Quỹ đầu tư BĐS

Hoàn thiện quy trình mua bán và cơ chế hoạt động của quỹ Fund.

Theo dõi hiệu quả hoạt động quỹ Fund, báo cáo Ban lãnh đạo hàng tháng, đề xuất phương án hoạt động hiệu quả.

Phối hợp điều hành hoạt động quỹ Fund tương ứng với kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn và chiến lược trong từng giai đoạn bán hàng.

Lập kế hoạch thành lập Quỹ đầu tư bất động sản.

Quan hệ cổ đông

Phân tích các chính sách, thủ tục, và chương trình thông tin về cổ đông của công ty, bao gồm báo cáo thường niên và tạm thời cho các cổ đông và Hội đồng Quản trị, cũng như đề xuất với Chủ tịch về các chính sách, thủ tục hoặc hoạch định về tài chính mới nếu cần.

II. Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán, Ngoại thương;

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính (tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, kiểm toán, ngân hàng);

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

Nắm vững các quy định pháp luật trong lĩnh vực Tài chính kế toán;

Am hiểu kiến thức về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, các đặc thù ngành nghề ảnh hưởng đến hoạt động của công ty;

Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý; Kỹ năng phân tích tài chính; Kỹ năng lập kế hoạch tài chính; kỹ năng quản trị dòng tiền; Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt, giải quyết vấn đề/ xung đột tốt;

Hiểu biết về tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên/chuyên viên trong phòng; đánh giá đúng khả năng và sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBNV trong phòng;

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, trung thực, cầu tiến;

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Nộp đơn

Các tin khác