fbpx

Trưởng phòng Tài chính (Nam)

I. Mô tả công việc

– Chịu trách nhiệm về các hoạt động của P. TCKT Công ty.

– Tham mưu về khía cạnh tài chính cho TGĐ về mọi quyết định về chỉ tiêu, đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý của Công ty.

– Hỗ trợ và hợp tác với các bộ phận khác trong Công ty; tham mưu cho các bộ phận khác về khía cạnh tài chính kế toán.

– Kiểm soát mọi doanh thu, chi phí, công nợ của Công ty.

– Tham gia vận hành hệ thống kiểm soát hệ thống tài chính kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ.

– Tham gia hoạch định chiến lược Công ty, chiến lược tài chính, chiến lược thuế …v.v

– Kiểm soát việc thực hiện chiến lược kinh doanh, kế hoạch ngân sách cùng các Giám đốc chức năng khác trong tiến trình thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty.

– Làm việc với chủ đầu tư, ngân hàng trong những vấn đề liên quan đến vốn của Công ty.

II. Yêu cầu

– Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyênngành: Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp hoặc quản trị kinh doanh.

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

– Có chứng chỉ Kế toán trưởng, có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

– Kiến thức Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật vềThuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

– Kỹ năng Trình bày, đàm phán, thuyết phục.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

– Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Nộp đơn

Các tin khác