fbpx

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

  1. Mô tả công việc

– Là người lãnh đạo cao nhất của phòng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Tập đoàn về tất cả hoạt động của phòng do mình phụ trách.

–     Phụ trách công tác kế toán toàn Tập đoàn

–     Thực hiện rà soát và chuẩn hóa lại toàn bộ hệ thống kế toán và báo cáo kế toán của Tập đoàn.

–     Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của Phòng để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu qủa cao nhất, nhận xét, đánh giá kết qủa thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng cán bộ nhân viên để khen thưởng, động viên hoặc kỷ luật kịp thời.

– Tổ chức công tác quản lý và điều hành Phòng kế toán, thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc Phòng kế toán

– Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết qủa kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán hoặc làm mất mát, gây hư hỏng, thiệt hại, đề ra các biện pháp xử lý và quản lý phù hợp.

– Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty hàng tháng, qúy, năm. Tổ chức công tác phân tích việc thực hiện chi phí, đề ra các biện pháp tiết kiệm hợp lý trên cơ sở kết qủa phân tích và đánh giá

–  Kiểm tra nội dung, số liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của công ty trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để thực hiện tốt phần hành kế toán được phân công. Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán viên nắm rõ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toán.

–     Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng Kế toán cho Ban Tổng Giám Đốc Tập đoàn; tiếp nhận; phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Ban Tổng Giám Đốc

2. Yêu cầu công việc

-Tốt nghiệp Đại học kinh tế chuyên ngành kế toán tài chính, có chứng chỉ kế toán trưởng;

-Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản >8 năm

-Có kinh nghiệm lập BTCT hợp nhất

-Am hiểu về hệ thống kế toán thuế, ngân hàng Việt Nam.

-Tuổi đời>30 tuổi

-Có kỹ năng quản lý và điều hành >15 nhân viên

-Có kinh nghiệm quản lý và giám sát nhiều đơn vị thành viên.

Nộp đơn

Các tin khác