fbpx

Trợ lý Pháp lý

1. Mô tả công việc:

– Thực hiện các vụ việc pháp lý, vụ án được Công ty giao với tư cách Luật sư hoặc người đại diện được ủy quyền cho Công ty;

– Tham mưu cho lãnh đạo Công ty, hoặc giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, bảo hiểm và toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan khác trong phạm vi trách nhiệm được giao.

– Chủ động và độc lập thực hiện tất cả các nội dung công việc liên quan đến các vụ việc được giao, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động do mình thực hiện.

– Tham mưu, đề xuất các hành động kịp thời nhằm hạn chế tối thiểu khả năng xảy ra rủi ro trong hoạt động pháp lý của Doanh nghiệp.

– Hỗ trợ và tư vấn pháp lý cho lãnh đạo Công ty và các đơn vị đảm bảo hoạt động của Công ty nằm trong khuôn khổ pháp lý và đảm bảo quyền lợi tối đa của Công ty.

– Tham gia đàm phán, soạn thảo, có ý kiến pháp lý đối với các thương vụ, các dự án  đầu tư của Công ty theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.

– Tham gia thực hiện các thủ tục dự án đầu tư, các thủ tục liên quan đến hoạt động của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và duy trì mối quan hệ giữa Công ty và các cán bộ Nhà nước chuyên trách

– Trực tiếp hoặc hỗ trợ các bộ phận khác xây dựng và rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các hệ thống các văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

– Tham gia giải quyết các tranh chấp khiếu nại, kiện tụng phát sinh từ hoạt động của Công ty thông qua tố tụng và ngoài tố tụng theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của Ban TGĐ

– Cập nhật và phổ biến cho Lãnh đạo Công ty, đơn vị thành viên các quy định pháp luật ban hành mới ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

– Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban TGĐ.

2. Yêu cầu:

– Tốt nghiệp Đại học ngành Luật;

– Có chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư;

– Trên 03 năm đảm nhận vị trí Luật sư hoặc cán bộ pháp lý doanh nghiệp;

– Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh;

– Thành thạo các phần mềm văn phòng và thể thức soạn thảo, trình bày văn bản;

– Am hiểu các ngành luật điều chỉnh và ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty;

– Có kỹ năng tư vấn, tranh tụng và uyển chuyển trong giao tiếp, thuyết trình, đàm phán;

– Kỹ năng tổng hợp, phân tích tình huống và giải quyết vấn đề, xử lý tình huống;

– Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả;

– Có kinh nghiệm xử lí các vụ án tranh chấp, kiện tụng liên quan đến lĩnh vực bất động sản;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực;

– Chịu được áp lực công việc.

Nộp đơn

Các tin khác