fbpx

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tư vấn cho CT HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ các vấn đề chuyên trách;
 • Trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng/ cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ ban chuyên môn;
 • Truyền đạt các chỉ đạo của CT HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ đến các phòng/ ban chuyên môn;
 • Đốc thúc công việc của các phòng/  ban chuyên môn;
 • Lập các báo cáo định kì và đột xuất đến CT HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ;
 • Làm việc với các đối tác, sở ban ngành theo chỉ đạo của CT HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ;
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành liên quan trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh
 • Tiếng Anh giao tiếp;
 • Thành thạo vi tính văn phòng và sử dụng tốt các thiết bị văn phòng.
 • Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Pháp lý dự án/ Tài chính
 • Có kinh nghiệm trong việc việc gần với công việc phụ trách.
Nộp đơn

Các tin khác