fbpx

THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐQT

 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Tiếp nhận hồ sơ trình ký, kiểm tra nội dung và thẩm quyền ký.
  1. 1 Kiểm tra biểu mẫu, nội dung, quy trình, quy định và thẩm quyền ký các hồ sơ trình ký lên Chủ tịch;
  1. 2 Kiểm tra đối chiếu thông tin và xin ý kiến chuyên môn từ tổ trợ lý, các phòng/ban liên quan.
 • Tiếp nhận, triển khai, theo dõi, đôn đốc các chỉ đạo từ Chủ tịch đến các bộ phận liên quan.
 • Lên kế hoạch các lịch họp nội bộ, đối tác theo chỉ đạo của Chủ tịch. Thông báo lịch họp đến Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên và các cá nhân có liên quan. Tham dự và lập biên bản nội dung cuộc họp các cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch hoặc được Chủ tịch phân công. Báo cáo nội dung cuộc họp và theo dõi, nhắc nhở tiến độ triển khai liên quan.
 • Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch.
 • Đặt vé máy bay, đặt phòng theo lịch Công tác của Chủ tịch. Làm hồ sơ thanh toán các chi phí giao tế, chi phí khác.
 • Đón tiếp khách, đối tác của Chủ tịch. Xác thực các thông tin đối tác, khách hàng có nhu cầu gặp Chủ tịch.
 • Sắp xếp lịch làm việc hằng ngày/tuần/tháng và báo cáo, nhắc nhở Chủ tịch lịch làm việc. Thông báo các lịch làm việc đột xuất khi có phát sinh.
 • Báo cáo Chủ tịch định kỳ về tình hình vận hành nội bộ công ty, các vấn đề phát sinh có liên quan.
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Kinh tế, chuyên ngành Luật, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan;
 • Nam/ nữ: 24-30 tuổi, ngoại hình khá
 • Có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương.
 • Tiếng anh giao tiếp tốt
 • Kỹ năng giao tiếp, ngoại giao tốt
Nộp đơn

Các tin khác