fbpx

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 1. Mô tả công việc:
 1. Tham mưu, đề xuất quy mô dự án đầu tư của Công ty với Ban Tổng Giám đốc
 2. Điều hành kế hoạch đầu tư ngắn hạn, chiến lược đầu tư trung và dài hạn cho Công ty;
 3. Kiểm soát, phân tích, thẩm định tính khả thi của các phương án đầu tư;
 4. Thực hiện công tác ngoại giao và xúc tiến hợp tác đầu tư với các đối tác khác. Quản lý, theo dõi danh mục đầu tư xây dựng của Công ty;
 5. Kiểm soát quá trình đầu tư, quản trị đầu tư các dự án;
 6. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh;
 7. Chỉ đạo nghiên cứu thị trường và khai thác dự án đầu tư, nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty;
 8. Quản lý, theo dõi các thủ tục pháp lý dự án của Công ty;
 9. Đề xuất và/hoặc thông qua kế hoạch, phương án đầu tư, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, phương án nhân sự; dự trù và đề xuất chi phí hoạt động đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng;
 10. Quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư, kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý.
 11. Chỉ đạo công tác Xây dựng của Tập đoàn
 12. Xác định và phối hợp thực hiện các giấy phép, văn bản cần thiết để thực hiện thi công dự án.
 13. Chủ trì công tác đấu thầu, điều hành công tác thi công, thực hiện các dự án
 14. Đánh giá tối ưu hóa chất lượng dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà thầu.
 15. Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các dự án đã đề ra.
 16. Quản trị hệ thống báo cáo của Khối Đầu tư xây dựng
 17. Xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện, hoạt động của Khối Đầu tư Xây dựng
 18. Báo cáo kịp thời, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các phương án giải quyết đến Ban lãnh đạo Công ty;
 19. Bố trí, điều động, phân công, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp cán bộ, nhân viên trong bộ phận trực thuộc quản lý;
 1. Yêu cầu công việc
 2. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Quản lý đất đai, Quản lý dự án hoặc những lĩnh vực có liên quan đại.
 3. Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty bất động sản ít nhất 03 – 05 năm.
 4. Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, Sở ban ngành, quận, huyện .
Nộp đơn

Các tin khác