fbpx

Phó tổng Đầu tư Phát triển dự án

1. Mô tả công việc

– Xây dựng phương án khai thác, kế hoạch phát triển khai thác các dự án để đầu tư.

– Thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin về thị trường, dự án kinh doanh khả thi (Bất động sản, tài chính, khách sạn, nhà hang….).

– Khai thác các dự án (bất động sản, ….), tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng, thực hiện và thẩm định tính khả thi của các phương án đầu tư.

– Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi của dự án và phương án triển khai phát triển dự án.

– Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các chủ đầu tư và các đối tác có quỹ đất.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám Đốc giao.

2. Yêu cầu

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị hoặc các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế.

– Có kinh nghiệm và kiến thức trong việc Thẩm định dự án

– Có khả năng Khai thác dự án, kết nối với chủ đầu tư trong khu vực

– Đề xuất, đánh giá phương án đầu tư hiệu quả.

Nộp đơn

Các tin khác