fbpx

Kế toán trưởng (Nam)

I. Mô tả chi tiết công việc

– Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

– Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

– Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

– Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

– Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

– Tham mưu cho Giám đốc điều hành/Tổng giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

– Lập báo cáo trình Giám đốc Tài chính Công ty, Ban Giám đốc/Tổng Giám Công ty, Ban Kiểm soát HĐQT.

– Quản lý và điều hành Phòng TCKT. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành.

– Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Phòng Kế toán

– Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn

– Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

– Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yên cầu quản lý của Công ty.

– Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ.

– Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.

– Lập báo cáo quản trị đình kỳ theo tuần , theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả.

II. Yêu cầu:

– Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyênngành: Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp hoặc quản trị kinh doanh.

– Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

– Kiến thức Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật vềThuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

– Khả năng Làm việc độc lập,phân tích và xử lý vấn đề, bao quát vấn đề.

– Xử lý các xung đột và mâu thuẫn,trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

– Có ít nhất 05 năm đảm nhận vị trí tương đương.

– Sáng tạo, trung thực, thẳng thắn, côngbằng, kiên nhẫn có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty.

– Kỹ năng Trình bày, đàm phán, thuyết phục.

– Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Nộp đơn

Các tin khác