fbpx

Giám đốc Kinh doanh Sàn Bất động sản

I. Mô tả

– Trực tiếp quản lý nhân sự, điều hành các hoạt động thuộc Sàn theo chức năng nhiệm vụ của Sàn giao dịch BĐS.

– Thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo cho nhân viên kinh doanh thuộc Sàn để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

– Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CBNV thuộc Sàn Giao Dịch quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Tổng hợp các số liệu, phân tích thị trường, đánh giá tính khả thi của các dự án, kế hoạch kinh doanh của sàn.

– Nghiên cứu, xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh, bán hàng, Maketing, quảng cáo… theo định hướng phát triển của công ty.

– Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để triển khai thực hiện công việc phù hợp với chức năng và quyền hạn của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản.

– Tham mưu cho Tổng Giám Đốc về chính sách thưởng hoa hồng trong hoạt động kinh doanh cho phù hợp với từng thời kỳ

– Thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực bất động sản trong và ngoài nước.

– Báo cáo cho Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện, kế hoạch công việc hàng tuần, tháng, quý

– Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo từ Tổng Giám đốc.

II. Yêu cầu

  • – Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, marketing, tài chính…

– Am hiểu thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản;

– Có tầm nhìn chiến lược, có khả năng hoạch định chiến lược Kinh doanh và Marketing;

– Có khả năng phân tích, điều phối và kiểm soát hoạt động Kinh doanh và Marketing;

– Có tầm nhìn, khả năng phân tích thị trường và phán đoán xu thế thị trường;

– Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng đàm phán, ra quyết định;

– Có kỹ năng thuyết trình, đào tạo tốt;

– Có nhiều ý tưởng đột phá, đón đầu, và có tính xu thế.

Nộp đơn

Các tin khác