fbpx

Giám đốc Kinh doanh Bất động sản

I. Mô tả công việc

  • – Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác định hướng và triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty;

– Xây dựng kế hoạch hoạt động cho các đơn vị trực thuộc Công ty. Báo cáo lãnh đạo những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đề xuất phương án giải quyết để xin ý kiến phê chuẩn của ban lãnh đạo;

– Kiểm tra, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, để điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp;

– Thực hiện các giao dịch với khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước theo lịch công tác;

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các quyết định của tổng công ty;

– Xử lý các vướng mắc trong các hoạt động kinh doanh, đề xuất các biện pháp khắc phục;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

– Định biên nhân sự, đề xuất CĐCS, khen thưởng cho nhân viên kinh doanh phục vụ hoạt động kinh doanh;

– Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật;

– Xây dựng phương án đào tạo nhân sự cho Công ty;

– Quyết định khen thưởng và kỷ luật theo quy chế quản lý, nhiệm vụ công tác của các chức danh.

II. Yêu cầu

– Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản lý dự án, kinh tế xây dựng, tài chính kế toán, marketing…;

– Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan trở lên và 2 năm ở vị trí tương đương;

– Có chuyên môn về tài chính, quản lý và điều hành;

– Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc;

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán;

– Kỹ năng xử lý tình huống;

– Tiếng Anh cơ bản và vi tính văn phòng.

Nộp đơn

Các tin khác