fbpx

Giám đốc điều hành

1. Mô tả công việc:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động cho các đơn vị trực thuộc Công ty.

– Giao nhiệm vụ cho các Bộphận/phòng ban/đơn vị của Công ty và ra quyết định giải quyết các công việc hàng ngày.

– Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao theo từng thời điểm;

– Phê duyệt các chứng từ và các hợp đồng theo thẩm quyền hoặc được uỷ quyền.

– Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện, kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, công việc; xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất các biện pháp khắc phục

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các quyết định của Tổng giám đốc.

– Báo cáo những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đề xuất phương án giải quyết để xin ý kiến phê chuẩn của Tổng giám đốc;

– Thực hiện các giao dịch với khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước theo lịch công tác.

– Lập báo cáo tài chính hàng năm trình tổng giám đốc.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty

– Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty và kế hoạch kinh doanh chi tiết đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Công ty.

– Phân bổ nguồn tài chính hợp lý thực hiện các dự án và các công việc cụ thể theo kế hoạch đã được Tổng giám đốc phê duyệt.

– Xây dựng chiến lược tài chính hàng năm hoặc trung hạn của Công ty

– Kiến nghị trước Tổng giám đốc về số lượng cán bộ, lao động cần tuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền lợi của các cán bộ quản lý thuộc quyền.

– Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật, phương án đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của tổng giám đốc.

2. Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế – tài chính.

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

– Có chuyên môn về tài chính, quản lý và điều hành.

– Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc.

– Kỹ năng điều hành và phân tích tài chính.

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán

– Kỹ năng xử lý tình huống.

Nộp đơn

Các tin khác