fbpx

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

 1. I. Mô tả công việc:
 2. a. Chuẩn hóa hệ thống quy trình, quy chế, biểu mẫu
 3. – Biên soạn các quy trình, quy chế nội bộ của công ty;
 4. – Soát xét, cải tiến các quy trình, hướng dẫn công việc hiện tại đã ban hành;
 5. – Cải tiến và trình phê duyệt tất cả các tài liệu, nội quy, quy chế … cập nhật lên văn phòng điện tử của công ty kịp thời và chính xác;
 6. – Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, giám sát tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình, quy định của nhân viên trong công ty;
 7. – Quản lý toàn bộ tài liệu nội bộ để vận hành của công ty;
 8. – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc ban Hành chính Quản trị và Ban Tổng giám đốc.
 9. b/ Phát triển văn hóa Công ty:
 10. – Xây dựng các kế hoạch phát triển văn hóa
 11. – Triển khai, giám sát việc thực hiện các kế hoạch văn hóa
 12. – Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động văn hóa
 13. – Xây dựng các hoạt động để nâng cao văn hóa
 14. – Thực hiện các chương trình đào tạo về văn hóa
 15. – Xây dựng các kế hoạch kiểm tra mức độ đáp ứng về văn hóa
 16. – Thường xuyên giám sát việc thực hiện theo văn hóa
 17. – Phối hợp với Nhân sự lập các module đào tạo văn hóa
 18. II. Yêu cầu công việc
 19. – Tốt nghiệp Đại học các ngành hoặc tương đương;
 20. – Có chứng chỉ đào tạo Quản lý hành chính nhà nước hoặc tương đương;
 21. – Nắm vững văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách của nhà nước và các lĩnh vực lao động thương binh xã hội;
 22. – Kỹ năng biên soạn văn bản hành chính Nhà nước;
 23. – Kỹ năng thiết lập quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu;
 24. – Kỹ năng soạn thảo tài liệu đào tạo;
 25. – Kỹ năng thuyết trình, giảng dạy.

 

Nộp đơn

Các tin khác