fbpx

CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 1. Mô tả công việc
 2. Thực hiện công tác kiểm kê hiện hiện trạng, lập hồ sơ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng dự án được giao;
 3.  Thực hiện việc chi tiền bồi thường đúng phương án đã được Ban lãnh đạo công ty phê duyệt;
 4.  Làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương và người dân có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng;
 5.  Báo cáo kịp thời, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi công việc và đề xuất các phương án giải quyết;
 6.  Phối hợp với các đơn vị để khảo sát, đo đạc, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất;
 7.  Phối hợp các cơ quan ban ngành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.


II. Yêu cầu công việc

 1. Thực hiện công tác kiểm kê hiện hiện trạng, lập hồ sơ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng dự án được giao;
 2. Thực hiện việc chi tiền bồi thường đúng phương án đã được Ban lãnh đạo công ty phê duyệt;
 3. Làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương và người dân có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng;
 4. Báo cáo kịp thời, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi công việc và đề xuất các phương án giải quyết;
 5. Phối hợp với các đơn vị để khảo sát, đo đạc, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất;
 6. Phối hợp các cơ quan ban ngành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Nộp đơn

Các tin khác