fbpx
:

Tin tức

Thông báo về việc chuyển quyền QSD đất Khu dân cư Phùng Hưng

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh – thành viên của Tập đoàn PGT vừa có thông báo gửi đến Quý khách hàng về việc chuyển quyền Quyền sử dụng đất Khu dân cư Phùng Hưng.

Theo đó, ngày 03/6/2019, Công ty Phú Gia Thịnh đã có Thông báo số 189/PGT Về việc chuyển quyền QSD đất Khu dân cư Phùng Hưng đến toàn thể quý khách hàng đã mua dự án.

 Thông báo số 189/PGT Công ty Phú Gia Thịnh gửi tới khách hàng mua Dự án Khu dân cư Phùng Hưng.

Nội dung thông báo có thông báo rõ với khách hàng về tình hình thực hiện dự án cũng như tiến độ dự kiến thực hiện các thủ tục pháp lý. Đồng thời, để thực hiện việc chuyển quyền QSD đất cho khách hàng đúng thủ tục, tiến độ, Công ty Phú Gia Thịnh kính thông báo:

– Từ ngày 10/7/2019 đến trước ngày 20/7/2019: Trường hợp Quý khách hàng nhận bản gốc hồ sơ, đề nghị Quý Khách hàng chuyển giao lại cho Công ty Phú Gia Thịnh các hồ sơ theo biên bản giao nhận hồ sơ khách hàng đã ký với Công ty Phú Gia Thịnh.

– Từ ngày 20/7/2019 đến ngày 30/7/2019: Công ty thực hiện nộp hồ sơ sang tên khách hàng tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng.

– Trong thời gian từ 45-60 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng theo quy định pháp luật: Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sang tên Quý khách.

Tải về Thông báo số 189/PGT Về việc chuyển quyền QSD đất Khu dân cư Phùng Hưng.

BBT

Các tin khác